Şu anda psikiyatrik tedavi görüyor musunuz?

Daha önce psikiyatrik tedavi gördünüz mü?

Daha önce psikiyatride yatarak tedavi gördünüz mü?

Psikiyatrik hastalık tanısıyla engellilik raporunuz var mı? [+]


Medula kayıtları [->]
İlaç raporu: [+]


İlaç reçetesi:


eNabız kayıtları
Psikiyatrik tanı kaydı: [+]


Özel eğitim/kaynaştırma eğitimi raporu: [+]


Psikiyatrik şikayeti yok
Ailesinde psikiyatrik hastalık yok
Alkol ve veya madde kullanımı bozukluğu öyküsü yok
Sabıka yok
Öfke kontrol sorunu yok
Yeme atakları:
Kendine zarar verme:
Psikotik bulgu yok
Duygulanımı ötimik
Çağrışımları düzenli, normal hızda, birbiriyle ilişkili
Göz teması kuruyor
Unutkanlığı yok
Halüsinasyon yok
Sanrı yok
Daha önce intihar girişimi yok.
Sedasyon yapan ilaç kulanımı:


[N]

Testler

Zeka normal


Kişilik patolojisi yokGünlük Yaşam Aktiviteleri[Klinik Demans Skoru]

[GDS]
[GAS]

Karar[Engellilik cetveli]

[Vesayet]
Takibi kabul etmedi Süreli rapor (1 yıl)
[Sürücü yönetmeliği]
Nörolojinin görüşü Kurulda görüşülecek

TSK


Görev:
[TSK SYY] [Ek 3] Sevk

Adli sorular

[Vesayet]