HZA
AĞNÖ
SNR
UYKU

İÇSIK
ANKNÖB
KŞOH
DÖPT
DÖPTT
APŞŞ
DİK
DİKK
İFG
İFGG

SUİC
PSİYOK

RDM
BOŞLUK
DESYREL50
ANZYL15
REDEPRA15
SEREX25
SELECTRA50
ABİZOL5
PROZAC LİKİT
NORODOL DAMLA
ATARAX
VENEGİS BAŞLAMA
DUXET BAŞLAMA
YATMADAN 1 TB
SABAH 1 TB
BAŞLANGIÇ TB

Tansiyon takibi Kilo takibi Uyku hijyeni önerileri
İlaç raporu Aile görüşmesi Klozapin reçetesi
Ölçekler
[Açıklama]


Performans

Aile görüşmesi Aileye psikoeğitim Aile tedavisi
Onam formları: Emzirme dönemi | Gebelikte antidepresan kullanımı | Gebelikte antipsikotik kullanımı
Valproat formları: Hekim kontrol listesi | Hasta klavuzu
Açıklamalar
Bu kağıt ilaçları nasıl kullanacağınızı ayrıntılı şekilde açıklamaktadır. İlaçlarınızı yukarıda tarif edildiği şekliyle kullanınız.
Lütfen bu yazıyı saklayıp bir sonraki kontrolünüzde yanınızda getiriniz.
İlaçlarla ilgili beklenmedik etkiler görülürse, şikayetleriniz artarsa veya yeni şikayetler ortaya çıkarsa yukarıda belirtilen kontrol tarihinden önce kontrole gelebilirsiniz.